Hallitus

Ulla Paavilainen 
(puheenjohtaja)

Ritva Laakso-Manninen
(koulutusvastaava)

Jaana Palanterä
(sihteeri ja tiedottaja)

Liisa Saarenheimo
(varapuheenjohtaja ja tapahtumavastaava)

Päivi Syrjänen
(jäsenrekisterin hoitaja)

Hallituksen ulkopuolinen
Tiina Lundqvist (rahastonhoitaja)