Jäsenrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Kustannustoimittajien yhdistys ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Kustannustoimittajien yhdistys ry 
℅ Ulla Paavilainen 
Pietarinkatu 24 A 5 
00150 Helsinki

2.1.Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Jäsenrekisterinhoitaja, jonka ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.kustannustoimittajat.fi.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon yhdistyksen jäsenistöön: jäsentiedotteiden ja jäsenmaksulaskujen postitukseen sekä sähköpostitse tapahtuvaan tiedotukseen. 

4. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri on yhdistyksen jäsenrekisteri, joka käsittää yhdistyksen jäsenten nimet, ammattinimikkeet ja koulutuksen, työnantajan, asuinpaikkakunnan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja tiedon jäsenmaksun maksajasta (itse tai työnantaja).

Karsittu henkilörekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten nimet, sähköpostiosoitteen, tiedon jäsenmaksun maksajasta ja tiedon jäsenmaksutilanteesta.

Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä toistaiseksi, kunnes jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, hänet erotetaan tai jäsen pyytää poistamaan tietonsa osittain tai kokonaan. 

5. Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6. Tietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan ainoastaan yhdistyksen johtokunnan ja toimihenkilöiden käyttöön. Tietoja ei luovuteta rekisteristä muille tahoille ilman rekisteröidyn kirjallista lupaa.

7. Rekisterin suojaus
Jäsenrekisterinhoitaja säilyttää henkilörekisteriä sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa pilvipalvelussa. Jäsenrekisterinhoitajan lisäksi karsittuun henkilörekisteriin on pääsy yhdistyksen puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla, sihteerillä ja tiedottajalla.

Kustannustoimittajien yhdistys ja pilvipalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

8. Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterin hoitajalle.

9. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.Laadittu: 25.5.2018
Päivitetty: 7.12.2021