Etusivulle

Yhdistyksestä
      Ajankohtaista                            Kustannustoimittajan työstä

      Koulutus ja tapahtumat
      Historia
      Hallitus
      Vuosikokous
     
Logo
      Säännöt
      Tietosuojalauseke

Yhdistyksen historiasta

Kustannustoimittajat perustivat oman yhdistyksen syksyllä 1962 nimellä Kustannustoimittajien yhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena oli kustannustoimittajien koulutuksen edistäminen, sillä 1960-luvun alussa ei ollut tarjolla minkäänlaista kustannusalan koulutusta. Vaikka useilla kustantamojen työntekijöillä oli jokin akateeminen tutkinto, varsinaisesti kukaan ei ollut saanut koulutusta juuri kirjan toimittamiseen – työ opittiin käytännön kautta.

Ennen yhdistyksen perustamista sanaa kustannustoimittaja ei ollut käytetty, vaan se vakiintui ammattinimikkeenä vasta tämän jälkeen. Sitä voi pitää yhdistyksen ensimmäisenä saavutuksena: oma ammattinimike oli tärkeä luotaessa ammattikunnan identiteettiä.


1960-luvulla yhdistys järjesti omia koulutustilaisuuksia iltaisin ja viikonloppuisin – käytännössä yhdistys teki töitä talkoilla, ja kustannustoimittajat kouluttivat toinen toisiaan. Ajan oloon kävi ilmi, etteivät yhdistyksen voimavarat yksin riitä, ja 1970-luvulla yhdistys vaati kustantajia ryhtymään toimiin. Aloitteen mukaan "koulutustehtävä on niin vaativa, ettei enää voida pitää riittävänä eikä kohtuullisenakaan, että kustannus-toimittajat vapaa-aikanaan suunnittelevat koulutus-ohjelmat, joista hyöty kuitenkin tulee lähes yksinomaan työnantajille".

Kustannusalan koulutustoimikunta, joka toimii edelleen ansiokkaasti, perustettiin Kustannustoimittajien yhdistyksen aloitteesta vuonna 1975. 

Kustannustoimittajien yhdistys ei ole koskaan ollut edunvalvontajärjestö, eikä se yhdistyksenä kuulu mihinkään järjestöön, vaikka asiasta on käyty keskustelua jo 1970-luvulta lähtien. Yhdistyksen jäsenet hyväksyttiin aluksi Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liittoon (myöhempi nimi Toimihenkilöunioni), mutta 2000-luvun alussa kustannustoimittajiin alettiin soveltaa Journalistiliiton työehtosopimuksia. Tällä hetkellä suuri osa kustannustoimittajista kuuluu Journalistiliittoon.

Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 2023 lyhyempään muotoon Kustannustoimittajat ry.

Yhdistyksen historiikki, kuva: Ulla Paavilainen
Yhdistyksen historiikki, kuva: Ulla Paavilainen