Etusivulle

Yhdistyksestä
      Ajankohtaista
      Kustannustoimittajan työstä
      Koulutus ja tapahtumat
      Historia
      Hallitus
      Vuosikokous
      Logo
      Säännöt
      Tietosuojalauseke

Kustannustoimittajan työstä

Kustannustoimittaja on kirjailijan keskeinen työtoveri. Hän tukee kirjailijan työtä ja toimii yhteyshenkilönä kustantamon ja kirjailijan välillä. Työn ytimessä onkin luottamuksellinen yhteistyö kirjailijan (tai kääntäjän) kanssa. Yhteisenä tavoitteena on saada aikaan lukijan tarpeita palveleva lopputulos kunkin kohderyhmän erityispiirteet huomioon ottaen.

Kustannustoimittaja johtaa koko kirjan tekemisen prosessia joskus vasta iduillaan olevasta aiheesta lukijalle markkinoitavaksi kirjaksi. Hän huolehtii aikatauluista, editoi tekstiä yhdessä kirjoittajan kanssa ja vastaa yhteistyöstä esimerkiksi graafikon ja markkinoinnin kanssa. Usein hän laatii teoksesta päällystekstit sekä esittelytekstin tiedotus- ja markkinointikäyttöön.

Kustannusalan muutos näkyy vahvasti kirjan tekemisen prosessissa ja lopputuloksessa. Kirja pelkästään painettuna, fyysisenä tuotteena ei ole nykyisin itsestäänselvyys, vaan useimmista kirjoista tehdään sähkö- ja äänikirjaversioita tai digitaalinen materiaali. Tämä asettaa vaatimuksia myös kustannustoimittajalle: kustannustoimittajan tehtävä on varmistaa, että teksti on ymmärrettävää muidenkin formaattien kautta.

On tavallista, että kustannustoimittajat erikoistuvat jonkin kirjallisuuden lajin toimittamiseen. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden kustannustoimittaja toimii tiiviisti kirjailijan tai kääntäjän (käännöskirjat) apuna tekstin kehittämisessä. Tietokirjallisuuden toimittaja huolehtii, että faktat ja mielipiteet erottuvat toisistaan, ja hän hallitsee kuvitukseen liittyvät työt. Taidekirjat, nuottikirjat tms. vaativat oman osaamisensa. Lasten- ja nuortenkirjojen toimittaminen on oma sarkansa, sillä etenkin lastenkirjoissa kuvitus ja teksti muodostavat monitahoisen kokonaisuuden. Oppikirjatoimittajan taas tulee hallita koko repertuaari tekstikirjasta digitaalisiin materiaaleihin.

Julkaisukanavasta ja kirjallisuuden lajista riippumatta kustannustoimittaja on kielen ja yhteistyön rautainen ammattilainen. Hänen on osattava kuunnella kaikkia osapuolia ja esittää vaikeitakin kysymyksiä työn etenemisen hyväksi. Lukijalle laadukas kustannustoimittajan työ näkyy nautinnollisena lukukokemuksena ja siinä, että lukija voi luottaa tietojen paikkansapitävyyteen.